Kalite PolitikamızUzun yıllar boyunca oluşturduğumuz kurumsal ilişkiler ve müşterilerimizin memnuniyetleri firmamızın iş yapma ve tercih edilme nedenlerinin başında gelmektedir.

Müşterilerimize en iyi hizmeti söz verdiğimiz şekilde vermemiz, firmamızın geçmişten gelen ilkesi olduğu gibi gelecekte var olabilme nedenlerimizden de birisi olacaktır.

Sektöründe firmamızın öncü kimliği ile varlığını sürdürebilmesi için, rekabeti uluslararası standartlara uygun olarak gerçekleştirmemiz gerekmektedir.

Firmamız Kalite, İSG & Çevre Politikasını aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturmuş ve uygulamaya almıştır;

• Tam müşteri memnuniyeti
• Ticarette güven
• Taşıma ve temizlikte hizmet kalitesi ve güvenilirliği
• Güvenli ve konforlu taşımacılık hizmeti sunumu
• Personelin sürekli eğitimi
• Sürekli iyileşme
• Kirliliğin önlenmesi
• Sorumlusu olduğumuz yasalara ve mevzuatlara tavizsiz uyum
• Tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası tehlikeli durum ve davranışlar ile ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak önleme kültürünü yerleştirme
• Tüm çalışanlarına ve ilgili taraflara, gerekli bilgilendirme ve eğitimler yardımıyla kendilerinin, diğer çalışanların ve ziyaretçilerin sağlık ve güvenliklerini tehlikeye atmamayı temel görev olarak benimsetme
• Sunduğumuz hizmetler sırasında ekolojik dengeyi korumak ve olumsuz etkileri en aza indirmek için gerekli her türlü önlemi almak.
• Çevre bilincinin tüm çalışanlarımız, mal ve hizmet veren tüm tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi ve bir yaşam felsefesi haline gelmesi için gerekli tüm eğitim, duyuru ve bilinçlendirme faaliyetlerini yürütmek. Uygulamalarımızla rakiplerimize, paydaşlarımıza, topluma ve diğer işletmelere örnek olarak, bilgi ve deneyimlerimizi paylaşma, çevre bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak.
• Faaliyetlerimiz sırasında doğal kaynak kullanımı ve atık üretiminin azalmasını; hava, toprak ve suyun sürekli izlenmesi ve korunması için gerekli çalışmaları yaparak kirliliğin önlenmesini sağlamak, çevresel boyutları belirleyerek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek.
• İşlerimizi yaparken çevre ile ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak, çevre sağlığı performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde hareket etmek, bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyip gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak.

Aytaş Turizm